Ανοιχτή πρόσκληση -- Invitation Call to Participate
Για συμμετοχή στον 1ο Διεθνή διαγωνισμό εικαστικών τεχνών 2019 «Η Αφρική μέσα από τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία». Υπό την αιγίδα: Σχολή Σύγχρονων Αφρικανικών Σπουδών του Logos University Int, USA.
Open Artist’s Invitation Call to participate In the 1st International Visual Arts Competition 2019 "Africa through contemporary visual creation”. Under the auspices of the: Faculty of Modern African Studies, Logos University Int., U.S.A


 

 

 

 

Όροι Συμμετοχής

 

Δήλωση Συμμετοχής


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Condition Terms

 

Partiticipation Entry Form

 

 

 

Ενημερώνουμε ότι ο λογαριασμός του Ομίλου μας είναι ο GR720.260.4000000.140.200.210014  στην τράπεζα Eurobank

Ενημερώνουμε ότι ο λογαριασμός του Ομίλου μας είναι ο GR720.260.4000000.140.200.210014 στην τράπεζα Eurobank