Λόγω μη επίτευξης της εκ του Καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας, κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του εν ισχύ Καταστατικού συνεκλήθη την 6η Απριλίου 2024, καλείστε σε επαναληπτική, Τακτική Γενική  Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57), Καλλιθέα, κατά τα οριζόμενα του άρθρου. 13 παρ. 2. του εν ισχύ Καταστατικού (παρακαλούμε θερμά, για την έγκαιρη προσέλευσή σας)

 

 

 

Λόγω μη επιτεύξεως της εκ του Καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας,

κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου,

η οποία σύμφωνα με το άρθρ. 12 του εν ισχύ Καταστατικού συνεκλήθη την 6η Απριλίου 2024,

καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος,

σε επαναληπτική, Τακτική Γενική  Συνέλευση,

η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76

(στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57),

Καλλιθέα, κατά τα οριζόμενα του άρθρ. 13 παρ. 2. του εν ισχύ Καταστατικού,

για απολογισμό, συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

 

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως, παραμένουν ως έχουν ανακοινωθεί.

 

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο,

η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία,

ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ σε Γενική Συνέλευση