Ενημερωτικό εκδηλώσεων για το διάστημα 2 – 12 Ιουνίου 2022 που τελούν υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος.


 

 

 

Ενημερωτικό εκδηλώσεων για το διάστημα

2 – 12 Ιουνίου 2022

που τελούν υπό την αιγίδα

του Ομίλου για την UNESCO

Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος.