Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής επιτροπής. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (ανάθεση αρμοδιοτήτων) θα καθοριστεί σε κλειστή συνεδρίασή του εντός 15 ημερών, όπως ορίζει το άρθρο 15 του εν ισχύ Καταστατικού και θα ανακοινωθεί εκ νέου.