Καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, να παραστούν στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής 28ης Ιανουαρίου 2018 και ώρα 4 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, για συζήτηση-λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.


 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ