Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του εν ισχύ καταστατικού και την απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της 11/12/2017, ενημερώνονται τα τακτικά μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, ότι μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας για τις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Ομίλου.  Ως προθεσμία  υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται το διάστημα από 14 ως 22 Δεκεμβρίου 2017, ενώ ουδεμία αίτηση ή κατάθεση θα γίνεται δεκτή πέραν της 22ας Δεκεμβρίου 2017.


  

 

 

 

 

Ανακοίνωση - πρόσκληση για κατάθεση υποψηφιότητας αιρετών θέσεων του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος

 

Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας αιρετών θέσεων

 

Αίτηση - δήλωση υποψηφιότητας σε αιρετές θέσεις