Προγραμματισμός εκδηλώσεων  Μαρτίου – Απριλίου 2017, του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.