Πρόσκληση  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016 των Μελών του ομίλου για την UNESCO Τ.Λ.Ε.Ε

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Όμιλος UNΤΛΕΕ», ο οποίος εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, επί της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 156, και δυνάμει της από 14 Δεκεμβρίου 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 4:00μμ, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57), Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.