Τά μέλη πού απαρτίζουν τη σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ομίλου για την UNESCO  Τ.Λ.Ε.Ε. όπως καθόρισε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας τού Πρωτ. Αθηνών με τήν από 4/5/2017 απόφασή του έχει ως ακολούθως :

Πρόεδρος : κ. Διακοβασίλη Δ. του Ανδρέα
Αντιπρόεδρος  Α΄: κ. Καρακατσάνης Δ. του  Ιωάννη
Αντιπρόεδρος  Β΄:  κ. Κονδύλη Φ. του Συμεών
Γεν. Γραμματέας: κ. Πολλάτος Δ. του Αγγέλου
Ταμίας : κ.  Νούσιας Κ. του Χρήστου
Οργανωτικός Γραμματέας : κ. Τσελιγγάτου Μ. του Γεωργίου
Ειδικός Γραμματέας : κ. Καγκαράκη Α. του Σπυρίδωνος
Κοσμήτωρ Α' : κ.  Σάιμον Μ. του Νικολάου
Κοσμήτωρ Β' : κ. Δογάνης Σ. του Αντωνίου
Εφορος Α' :
κ. Κιτσέλη Ε. του  Ελευθερίου
Εφορος Β' :
κ. Τζίτζιρα Α. του Μάριου
Δημοσίων Σχέσεων : κ. Κολομβούνη Ε. του Δημητρίου
Μέλος : κ. Μπουρλά Α. του Σαρκή

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

 
  κ. Κωστάκη Α του Κωνσταντίνου
  κ. Βογαζιανός-Ροϋ  Σ. του Ευαγγέλου
  κ. Μικαμπερίτζε Α.  του Βαζά