Τά μέλη πού απαρτίζουν τη σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ομίλου για την UNESCO  Τ.Λ.Ε.Ε. όπως καθόρισε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας τού Πρωτ. Αθηνών με τήν από 4/5/2017 απόφασή του έχει ως ακολούθως :

Πρόεδρος : κ. Διακοβασίλη Δ. του Ανδρέα
Αντιπρόεδρος  Α΄: κ. Καρακατσάνης Δ. του  Ιωάννη
Αντιπρόεδρος  Β΄:  κ. Κονδύλη Φ. του Συμεών
Γεν. Γραμματέας: κ. Πολλάτος Δ. του Αγγέλου
Ταμίας : κ.  Νούσιας Κ. του Χρήστου
Οργανωτικός Γραμματέας : κ. Τσελιγγάτου Μ. του Γεωργίου
Ειδικός Γραμματέας : κ. Καγκαράκη Α. του Σπυρίδωνος
Κοσμήτωρ Α' : κ.  Σάιμον Μ. του Νικολάου
Κοσμήτωρ Β' : κ. Δογάνης Σ. του Αντωνίου
Εφορος Α' :
κ. Κιτσέλη Ε. του  Ελευθερίου
Εφορος Β' :
κ. Τζίτζιρα Α. του Μάριου
Δημοσίων Σχέσεων : κ. Κολομβούνη Ε. του Δημητρίου
Μέλος : κ. Μπουρλά Α. του Σαρκή

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

 
  κ. Κωστάκη Α του Κωνσταντίνου
  κ. Βογαζιανός-Ροϋ  Σ. του Ευαγγέλου
  κ. Μικαμπερίτζε Α.  του Βαζά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακοβασίλη ΝίναΝίνα Διακοβασίλη - ζωγράφος ( τελειόφοιτος της Α.Β.C. Ecole de Paris) Γεννήθηκε στην Καλλιθέα  Αττικής το 1948.

Έχει στο ενεργητικό της 6 ατομικές εκθέσεις. Βραβεύθηκε από το Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» για το έργο της «Ο Μυστικός Δείπνος»  και από τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών για την προσφορά της στα κοινά και στην τέχνη.

Διακρίθηκε ως μέλος για την εργατικότητα, τη δοτικότητα και το ήθος της, βραβεύτηκε από τον Όμιλο για την UNESCO Τ.Λ.Ε.Ε. και τα στοιχεία αυτά την οδήγησαν στην θέση που κατέχει σήμερα.