Λόγω μη επιτεύξεως της εκ του Καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας, καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, σε επαναληπτική Τακτική Γενική  Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57), Καλλιθέα, κατά τα οριζόμενα του άρθρ. 13 παρ. 2. του εν ισχύ Καταστατικού, για απολογισμό, συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 


 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

 

Λόγω μη επιτεύξεως της εκ του Καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας, κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 5 και 6 του Καταστατικού αυτού συνεκλήθη την 15η Οκτωβρίου 2022, καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, σε επαναληπτική Τακτική Γενική  Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57), Καλλιθέα, κατά τα οριζόμενα του άρθρ. 13 παρ. 2. του εν ισχύ Καταστατικού, για απολογισμό, συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

               

 

 

 

 

Πρόσκληση

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

2022

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ