Καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57), Καλλιθέα,  σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 5 και 6 του εν ισχύ καταστατικού του ΟΜΙΛΟΥ και την από 13/9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για απολογισμό, συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


 

 

 

Καλλιθέα, 30 Σεπτεμβρίου 2022                                                                                       

Αρ. Πρωτ. Εξ.: 0114/2022                                                                                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Καλούνται όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, οδός Μαντζαγριωτάκη 76 (στον πεζόδρομο της οδού Μαντζαγριωτάκη – ύψος Ελ. Βενιζέλου 55-57), Καλλιθέα,  σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 5 και 6 του εν ισχύ καταστατικού του ΟΜΙΛΟΥ και την από 13/9/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για απολογισμό, συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα.

 

Για τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος

 

 

Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

    

     Δέσποινα (Νίνα) Διακοβασίλη                                                                   Δημήτριος Πολλάτος                     

 

 

 

 

 

Πρόσκληση

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

2022

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ