Ανοιχτή πρόσκληση σε εικαστικούς

Για συμμετοχή στην ομαδική, εικαστική έκθεση «Ταξιδεύοντας την τέχνη» 12 – 20 Μαϊου 2018, Δημοτική Πινακοθήκη «Δημήτρης Μυταράς»Πλ. Αγίας Παρασκευής, ΤΚ 341 00, Χαλκίδα.  Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής αυστηρά, η Παρασκευή 4 Μαϊου 2018, στη γραμματεία του Ομίλου, μέσω emailunescohellas.tlee@gmail.com, όπως περιγράφεται στους κατωτέρω όρους συμμετοχής και ο/η συμμετέχων/ουσα θα λαμβάνει απαντητικό με τον αριθμό προτεραιότητας.  Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές.


  

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ