Αγαπητά μας μέλη και φίλοι,

Σας κοινοποιούμε εκδηλώσεις που φέρουν την υποστήριξη ή τελούν υπό την αιγίδα του Ομίλου μας για το διάστημα 27 ως 29 Απριλίου 2017. Η παρουσία και υποστήριξή σας θα είναι χαρά και τιμή τους!