Προγραμματισμός εκδηλώσεων Iανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος.